preskoči na sadržaj

Osnovna škola Gvozd

 > Natječaji
Natječaji

Natječaj za odgojitelja/odgojiteljicu u programu predškole

Autor: Administrator , 28. 12. 2021. 12:14

Natječaj za odgojitelja/odgojiteljicu u programu predškole, određeno vrijeme do 31.5.2022. godine, nepuno radno vrijeme 11 sati tjedno 

[više]

Poziv Vijest ima dokument u privitku

Autor: Natko Rupčić, 22. 11. 2021. 19:32

Pozivaju se potencijalni davatelji usluga izvođenja izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole na predstavljene roditeljima (on-line roditeljski sastanak)  putem mail/viber prezentacija.

Opširnije u prilogu

[više]

PONUDE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Natko Rupčić, 29. 10. 2021. 21:43

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

- dostavlja se

TURISTIČKIM AGENCIJAMA

 

Poštovani,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za 3. i 4. razred u Šibenik, planirano vrijeme realizacije je kraj svibnja-sredina lipnja 2022..

Molimo Vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude.

[više]

Natječaj za učitelja/icu informatike

Autor: Administrator , 22. 10. 2021. 11:52

Natječaj za učitelja/icu informatike, jedan izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno

[više]

Natječaj za učitelja/icu fizike i učitelja /icu glazbene kulture

Autor: Administrator , 19. 10. 2021. 12:37

Natječaj za učitelja/icu fizike- jedan izvršitelj, neodređeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno 

Natječaj za učitelja/icu glazbene kulture- jedan izvršitelj, određeno nepuno radno vrijeme 13 sati tjedno

[više]

Natječaj za učitelja/učiteljicu geografije

Autor: Administrator , 3. 5. 2021. 13:15

Na temelju natječaja za učitelja/učiteljicu geografije KLASA: 100-01/21-01/08, URBROJ:2176-43-01-21-3 od 16.4.2021. godine, a nakon provedenog testiranja i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 3.5.2021. godine na radno mjesto učitelja geografije primljen je Želimir Prša, magistar edukacije geografije i povijesti.  

[više]

Poziv-testiranje za zapošljavanje učitelja geografije

Autor: Administrator , 29. 4. 2021. 13:40

[više]

natječaj za učitelja geografije

Autor: Administrator , 16. 4. 2021. 09:28

[više]

Natječaj za pomoćnika u nastavi

Autor: Administrator , 1. 4. 2021. 11:03

 Na temelju javnog poziva  za prijam pomoćnika u nastavi objavljenog 12.3.2021. godine         ( KLASA:100-01/21-01/03, URBROJ: 2176-43-01-21-1) uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 30.3.2021. godine, na radno mjestu pomoćnika u nastavi primljena je Anja Blažević, SSS, završena gimnazija. 

[više]

Natječaj za učitelje/ice informatike, prirode i fizike

Autor: Administrator , 18. 3. 2021. 13:31

[više]

Javni poziv za dostavu prijava za prijam pomoćnika u nastavi M/Ž

Autor: Administrator , 12. 3. 2021. 10:55

[više]

Natječaj za učitelja/icu glazbene kulture

Autor: Administrator , 10. 3. 2021. 13:30

Uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 9.ožujka 2021. godine na radno mjesto učitelja glazbene kuture zaposlen je Bruno Marjanović, magistar edukacije primarnog obrazovanja.

[više]

Natječaj za učitelja/icu glazbene kulture

Autor: Administrator , 16. 2. 2021. 11:59

[više]

Natječaj za asistenta/asistenticu u Programu Predškolskog odgoja pri OŠ Gvozd

Autor: Administrator , 29. 1. 2021. 14:19

Temeljem natječaja objavljenog 5.1.2021. godine KLASA:100-01/21-01/01, URBROJ: 2176-43-01-21-1, odlukom Školskog odbora od 29.1.2021. godine na radno mjesto asistentice u Programu predškolskog odgoja pri OŠ Gvozd je primljena Branka Vrga, strukovni vaspitač, s položenim stručnim ispitom za odgojitelja predškolske djece.Radni odnos se zasniva od 1.2.2021. godine.   

[više]

Natječaj za asistenta/icu u Programu predškolskog odgoja u Osnovnoj školi Gvozd

Autor: Administrator , 5. 1. 2021. 20:03

Natječaj za asistenta/asistenticu u Programu predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Gvozd, Gvozd ( dječji vrtić)- rad s djecom s teškoćama u razvoju

[više]

Natječaj za radna mjesta 16.listopada 2020.

Autor: Administrator , 6. 11. 2020. 14:13

Temeljem natječaja KLASA:100-01/20-01/14, URBROJ: 2176-43-01-20-1 od 16.listopada 2020.godine , na sjednici Školskog odbora održanoj 5.11.2020. godine donesena je odluka o zapošljavanju :                                                                                                                    

  1.Na radnom mjestu učitelja informatike radni odnos zasniva Sanja Kovačić, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta geografija, puno određeno vrijeme                              

2.Na radnom mjestu učitelja prirode radni odnos zasniva Željka Pišonić, diplomirani  kemijski inženjer s položenim pedagoškim kompentencijama, nepuno određeno vrijeme                                     

3.Za radno mjesto učitelja glezbene kulture nije bilo prijavljenih kandidata .                                     

4.Na radnom mjestu učitelja njemačkog jezika zaposlena je Svjetlana Liersch, magistar          njemačkog jezika i književnosti ( pripravnik), neodređeno, nepuno radno vrijeme                                  

5.Na radnom mjestu učitelja fizike zaposlena je  Željka Pišonić, diplomirani kemijski inženjer s         položenim  pedagoškim kompentencijama, određeno, nepuno radno vrijeme.       

 

[više]

Natječaj za pomoćnike u nastavi- 15.10.2020.

Autor: Administrator , 6. 11. 2020. 07:48

Na temelju  natječaja za pomoćnike u nastavi KLASA:100-01/20-01/13 URBROJ: 2176-43-01-20-1 od 15.listopada 2020. godine na radna mjesta pomoćnika u nastavi primljene su:

1. Mateja Petrović,stručna prvostupnica javne uprave, na nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno, određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020/2021.

2. Svjetlana Kašljević Gaš, diplomirana sociologinja, na nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2020/2021.  

[više]

Natječaj za učitelja/icu informatike

Autor: Administrator , 5. 11. 2020. 14:34

Odlukom Školskog odbora od 5.11.2020. godine, a temeljem natječaja KLASA:100-01/20-01/15, URBROJ : 2176-43-01-20-02 od 26.10.2020. godine, na radno mjesto učitelja informatike primljena je Sanja Kovačić, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta geografija. Ugovor o radu se sklapa na određeno vrijeme do zapošljavanja na temelju ponovljenog natječaja, ali ne duže od 5 mjeseci. 

[više]

Natječaj za učitelja/icu informatike

Autor: Josipa Pavlović, 26. 10. 2020. 10:41

Natječaj za učitelja/icu informatike - jedan izvršitelj određeno, nepuno radno vrijeme 11 sati tjedno 

[više]

Natječaj za učitelje fizike, prirode, njemačkog jezika, informatike i glazbene kulture

Autor: Administrator , 16. 10. 2020. 12:50

Natječaj za učitelje fizike, prirode, njemačkog jezika, informatike i glazbene kulture,16.10.2020. 

[više]

Natječaj za pomoćnike u nastavi

Autor: Administrator , 15. 10. 2020. 12:44

Natječaj za pomoćnike u nastavi, 15.10.2020.

1. jedan izvršitelj/ica određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

2. jedan izvršitelj/ica određeno, nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno

[više]

Natječaj za učitelja fizike - 22.1.2020.

Autor: Administrator , 4. 3. 2020. 08:04

Na temelju natječaja KLASA:100-01/20-01/01 URBROJ: 2176-43-01-20-2 od 22.1.2020. godine odlukom Školskog odbora od 3.2.2020. godine na radno mjesto učitelja fizike primljen je:

1. Siniša Zgurić, magistar inženjer elektrotehnike, na nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno, određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019/2020. 

[više]

Natječaj za učitelja/icu fizike

Autor: Administrator , 22. 1. 2020. 10:48

Natječaj za učitelja/icu fizike na neodređeno, nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno

[više]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Gvozd, Gvozd

Autor: Administrator , 27. 11. 2019. 11:31

Školski odbor Osnovne škole Gvozd, Gvozd je na svojoj sjednici održanoj dana 15.11.2019. godine donio odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Gvozd, Gvozd.

Natječaj KLASA: 100-01/19-01/17, URBROJ: 2176-43-01-19-2 od 15.11.2019. godine objavljen je  u Narodnim novinama broj 115/2019. i na mrežnim stranicama škole dana 27.11.2019. godine. 

[više]

Natječaj za odgojitelja /icu u Programu predškolskog odgoja pri OŠ Gvozd

Autor: Administrator , 22. 11. 2019. 11:59

[više]

Natječaj za učitelja njemačkog jezika, fizike i knjižničara

Autor: Administrator , 22. 10. 2019. 13:48

[više]

Natječaj za pomoćnike u nastavi

Autor: Administrator , 22. 8. 2019. 11:44

Natječaj za pomoćnike u nastavi

[više]

Natječaj za odgojitelja /icu u Programu predškolskog odgoja pri OŠ Gvozd

Autor: Administrator , 2. 7. 2019. 13:42

Odlukom Školskog odbora od 2.7.2019. godine na radno mjesto odgojitelja predškolske djece u Programu predškolskog odgoja pri OŠ Gvozd zaposlena je Branka Vrga. Radni odnos se zasniva na puno određeno vrijeme do 5 mjeseci, od 2.7.2019. godine.

[više]

Natječaj za odgojitelja/odgojiteljicu u Programu predškolskog odgoja pri OŠ Gvozd

Autor: Administrator , 6. 6. 2019. 09:36

[više]

Natječaj za spremača/icu - objavljen 16.5.2019.

Autor: Administrator , 5. 6. 2019. 13:39

Na temelju natječaja KLASA: 100-01/19-01/10, Urbroj 2176-43-01-19-3 od 16.5.2019. godine,a  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 30.svibnja 2019. godine, na radno mjesto spremačice, puno, određeno vrijeme , zamjena za bolovanje , primljena je Antonija Komšić. 

[više]

Natječaj za spremača/icu

Autor: Administrator , 16. 5. 2019. 12:45

[više]

Natječaj za učitelja fizike i stručnog suradnika knjižničara

Autor: Administrator , 26. 4. 2019. 13:50

Temeljem natječaja za učitelja fizike i stručnog suradnika knjižničara KLASA: 100-01/19-01/07 URBROJ: 2176-43-01-19-4 objavljenog 1.travnja 2019. godine zaposlene su:

1. Na radnom mjestu učitelja fizike,na nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno, određeno vrijeme do 5 mjeseci, Željka Pišonić, diplomirani kemijski inženjer, ima položenu pedagoško-psihološku i  didaktičko-metodičku naobrazbu. Radni odnos se zasniva od 1.5.2019.

2. Na radno mjesto knjižničara, puno, određeno vrijeme do 5 mjeseci ( zamjena za porodni dopust) , Francika Herceg, magistra primarnog obrazovanja. Radni odnos se zasniva od 23.04.2019. godine.  

[više]

Natječaj za učitelja/icu biologije i učitelja/icu engleskog jezika

Autor: Administrator , 1. 4. 2019. 12:15

Temeljem natječaja za učitelja biologije i engleskog jezika KLASA: 100-01/19-01/06, URBROJ: 2176-43-01-19-4 od 15. ožujka 2019. godine primljene su:                                       -  Ana Delost, magistra biotehnologije u medicini ( završila je program Dopunskog pedagoško- psihološkog obrazovanja za nastavnike) na radno mjesto učitelja bologije, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno, određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust

- Marina Domić, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik, na radno mjesto učitelja engleskog jezika, nepuno radno vrijeme 17 sati tjedno, određeno vrijeme zamjena za bolovanje.   

 

[više]

Natječaj za učitelja /učiteljicu fizike i knjižničara/knjižničarku

Autor: Administrator , 1. 4. 2019. 12:06

[više]

Natječaj za učitelja/icu biologije i učitelja/icu engleskog jezika

Autor: Administrator , 15. 3. 2019. 13:23

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Logo škole

 
Oglasna ploča
 
POPIS UDŽBENIKA
 
Školsko zvono

 
HRABRI TELEFON
 
RED BUTTON

 
Lektira

 
Hrvatski pravopis

 
Jezični savjeti

 
Korisni linkovi
 
Arhiva dokumenata
 
Upisi u srednju školu

 
e-Dnevnik

 
Sigurnost na internetu

 
Projekti

 

 

 
"Zajedno na obrok 2"

 
Zelena čistka

 
Poveznice

 

 

 

 

 
Računi e-pošte

  

 

 

 

 

 
Tražilice

 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Osnovna škola Gvozd / Ul. kralja Petra Svačića 21, HR-44410 Gvozd / os-gvozd.skole.hr / os-gvozd@os-gvozd.skole.hr
preskoči na navigaciju